بخرید و 5 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

زنر 3.3 ولت 1/2 وات

( 210105001 )

250 تومان

افزودن به لیست دلخواه

زنر 3.3 ولت 1/2 وات

زنر 3.3 ولت 1/2 وات- دیود های زنر یا شکست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستندکه در ناحیه بایاس معکوس کار کرده و دارای کاربردهای زیادی در الکترونیک ، مخصوصآبه عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت کننده ی ولتاژ دارند.هنگامیکه پتانسیل الکتریکی دو سر دیود را در جهت معکوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شکست اتفاق می افتد، بد ین معنی که با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت.